ASAS C++ bahasa melayu

Belajar asas  bahasa pengatucaraan C++. C ++ adalah bahasa merentas platform yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berprestasi tinggi. C ++ dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup, sebagai lanjutan kepada bahasa CC ++ memberi pengaturcara tahap kawalan tinggi terhadap sumber daya dan memori sistem.

Koleksi contoh latihan dan jawapan program tahap permulaan, klik contoh-2 di tab atas untuk mula melihat.
SOALAN - PRINT OUT Say Hello! Menggunakan std::cout
===================================================
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
 
cout << "Say Hello!";
 
return 0;
}
SOALAN - PRINT OUT bilangan character / size bits string
========================================================

#include <iostream>
#include <string>
 
using namespace std;
 
int main() {
 
cout << “Input of the string : “;
 
string word{ “” };
cin >> word;
 
// word adalah satu object dan anda boleh mengunakan methode .lenght() untuk mengira jumlah character
// untuk maklumat lanjut -> https://www.cplusplus.com/reference/string/string/length/
cout << word << ” has “ << word.length() << ” character.” << endl;
 
return 0;
 
}

SOALAN - PRINT OUT Azman - "Hello, Saya di quote" Menggunakan std::cout 
======================================================================

#include <iostream>
  using namespace std;   int main() {   //Untuk menggunkana "" di dalam cout, kita harus mengunakan \" //Output di bawah akan berbentuk seperti ini Azman - "Hello, Saya di quote" cout << "Azman - \" Hello, Saya di quote\"" << endl;   return 0; }
Copyright © 2021 Kleey {CODING} Malaysia