ASAS C++ tutorial video

Belajar asas  bahasa pengatucaraan C++. C ++ disini terdapat senarai tutorial video asas C++ mengikut topik-topik yang tertentu. Selamat belajar! 

Chapter 1 : Mengapa C++

Membincangkan mengapa dan kelebihan mempelajari bahasa pengatucaraan C++

3min.

Chapter 2 : Cara program berfungsi

Membincangkan tentang bagai mana program berfungsi 

4min.

Chapter 3 : Memasang IDE

Membincangkan bagaimana untuk memasang Integrated Development Enviroment (IDE) CodeLite.

7min.

Chapter 4 : Menulis code pertama

Memberi pelajar sedikit pengetahuan asas sebelum memulakan programming.

9min.

Chapter 5 : Mengenali struktur C++

Membincangkan struktur C++. #include (preprocessor directives), function, dan namespace.

14min.

Chapter 6 : Input Output

Belajar asas cara untuk menggunakan input output (std::cin , std::cout) dengan pengunaan <iostream>

6min.

Chapter 7 : Built in premitive data type

Mempelajari tentang global variable, Primitive data type dan constant.

24min.

Chapter 8 : Asas array

Mempelajari asas-asas penggunaan array di dalam c++

18min.

Chapter 9 : Asas vector

Mempelajari asas-asas penggunaan vector yang lebih fleksibel dari array dengan mengunakan <vector>.

24min.

Chapter 10 : Assigment Operator

Mempelajari asas-asas penggunaan assigment operator ” = “.

11min.

Muhammad Hilmi

Instructor

Copyright © 2021 Kleey {CODING} Malaysia