Bahagian 13 : OOP – Class and Object

BAHAGIAN 1 – Apakah itu (OOP) ? (OOP) ataupun Object Oriented Programming adalah satu sistem di dalam program yang membolehkan kita untuk menulis code dengan lebih complex. Sebelum kita pergi lebih lanjut kedalam (OOP) mari kita lihat apakah perbezaan (OOP) dan...

latihan vector

SOALAN Declare vector intiger yang bernama markah. Setkan size sebesar 5 dan value 0 pada setiap element Print/Cout size markah tersebut dengan mengunakan .size() Masukan value 20 kedalam vector markah dengan mengunakan push back Ubah markah.at(0); menjadi 10...